Kościoły i domy Paulinów na początku XXI wieku - Praca Zbiorowa

Inne

Informacje

aps rekrutacja

Christian Parma, Józef Stanisław Płatek OSPPE, Kościoły i domy Paulinów w Polsce na początku XXI wieku, : Monumentalny album \"Klasztory i domy paulinów w Polsce na początku XXI wieku\" to wydarzenie wydawnicze. Przygotowanie tego dzieła jest związane z jubileuszem Paulinów - 700. rocznicą nadania Zakonowi reguły św. Augustyna i zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską jego Konstytucji. Autorem wstępu jest generał Zakonu o. Izydor Matuszewski OSPPE, historię klasztorów i domów przedstawił o. Józef Stanisław Płatek, historię Jasnej Góry - o. Jerzy Tomziński, natomiast fotografie wykonał Christian Parma. Album ukazał się w Wydawnictwie Zakonu Paulinów Paulinianum. Zamiarem wydawców jest przedstawienie historii i dnia dzisiejszego wszystkich paulińskich klasztorów i domów istniejących obecnie w Polsce. W albumie zostały one umieszczone w kolejności alfabetycznej, wiadomo jednak, że pierwszym, zarówno w sensie historycznym, jak i znaczeniowym, paulińskim klasztorem w Polsce jest Jasna Góra, duchowa stolica Polski. Erygowany w 1382 r., klasztor ten od wieków jest jednym z największych i najważniejszych centrów pielgrzymowania na świecie. Dramatyczna historia sprawiła, że pod koniec XIX wieku na dawnych ziemiach polskich pozostały tylko dwa paulińskie klasztory: Jasna Góra oraz krakowska Skałka, gdzie dziś znajduje się paulińskie Wyższe Seminarium Duchowne. Dzięki jubileuszowemu wydawnictwu można prześledzić stopniowe odradzanie się Zakonu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, podejmowanie przez paulinów posługi w kolejnych sanktuariach, parafiach i placówkach zakonnych. Obecnie, poza już wymienionymi, pod opieką paulinów znajdują się sanktuaria w Biechowie, Błotnicy k. Radomia, Brdowie, Leśnej Podlaskiej, aps rekrutacja Leśniowie k. Częstochowy, gdzie jest również dom nowicjacki, oraz parafie m.in. św. Barbary w Częstochowie, św. Marcina w Oporowie k. Kutna, Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu, św. Stanisława BM w Wielgomłynach, Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie, św. Mikołaja we Wrocławiu, św. Ludwika we Włodawie. Do placówek o niedługiej, acz niezwykle ciekawej historii, zaliczyć trzeba parafię na Bachledówce k. Zakopanego, gdzie wielokrotnie przyjeżdżali na wypoczynek znakomici goście, wśród nich prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, którego z kolei odwiedzał tam kard. Karol Wojtyła. Zdjęcia Christiana Parmy mają ogromną wartość artystyczną i dokumentalną. Autor pieczołowicie ukazuje zabytkowe w większości świątynie, dawne i współczesne dzieła sztuki sakralnej, a także troskę gospodarzy o ich zachowanie. To monumentalne dzieło jest także hołdem wobec wszystkich ojców i braci paulinów, którzy w ciągu minionych wieków podejmowali w Polsce posługę duszpasterską, działalność naukową, dydaktyczną, artystyczną, dzisiejsze dziedzictwo jest bowiem owocem ich służby. Miejska komunikacja autobusowa w Warszawie ma już sto lat. Mimo skromnych początków i silnej konkurencji tramwajów warszawiacy zaufali czerwono-żółtym autobusom, które mogą dowieźć ich tam, gdzie nie dotrze pojazd szynowy. Bogato ilustrowana książka opowiada, jak zmieniał się tabor, układ linii autobusowych, komfort podróżowania, a nawet źródła finansowania miejskiej komunikacji. Na fotografiach ilustrujących kolejne dziesięciolecia historii warszawskich autobusów, widać również, jak zmieniało się oblicze samego miasta: jak rozkwitało w międzywojniu, jak podnosiło się ruin po wojnie, jak nabrało blasku w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat.

Cena: 49,17 49,57 zł
Dostępność: dostępny od ręki