Brelok Gumowy Auta Prl Warszawa Niebieska

Inne

Informacje

BRELOK GUMOWY AUTA PRL WARSZAWA NIEBIESKA DWUSTRONNY <P> Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. <BR>Pismo Święte dla całej rodziny - pierwszy przekład w trzecim tysiącleciu.<BR>Idea i cechy najnowszego przekładu Pisma Świętego:<BR><BR>Maksymalna wierność tekstowi oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasad współczesnego literackiego języka polskiego.<BR>Dbałość o to, aby jak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego.<BR>Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach do tekstu biblijnego współczesnych badań nad Pismem Świętym.<BR>Unikanie w przypisach i komentarzach specjalistycznego języka teologicznego.<BR>Umieszczenie przed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg (np. Ewangelie) zwięzłych wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić kontekst powstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej w nich treści.<BR>Nowoczesny i przejrzysty układ graficzny pozwalający sprawniej korzystać z Pisma Świętego, tzn.: <BR>- paginatory ułatwiające poruszanie się po księdze Pisma Świętego (uwaga: ze względów technicznych są tylko 54 paginatory),<BR>- skóra mielona koloru czarnego ze złotym wyciskiem,<BR>- przypisy z informacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, umieszczone na zewnętrznych marginesach stron, <BR>- komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jest tekst biblijny, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nich zawarte, <BR>- odnośniki do innych miejsc w Biblii, umieszczone na wewnętrznych marginesach stron, <BR>- skrócone nazwy ksiąg wraz z zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w dolnych rogach stron, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym. <BR>- słownik wyjaśniający 186 terminów biblijnych, tablice chronologiczne i mapy, które przybliżają kontekst historyczny i geograficzny wydarzeń biblijnych. </P>

Cena: 11,22
Dostępność: dostępny od ręki